Added 33 days ago

Personal Banker

LocationHanoi

Job typePermanent

SalaryNegotiable

CategoryFinance

Experience2-6 Years

IndustryFinance & Banking

Career LevelSenior

Day(s) Remaining

Number of Vacancy20


Job Responsibilities

 • Mở tài khoản cho khách hàng bao gồm tiếp nhận và kiểm tra chứng từ, xác nhận chữ ký và scan lên hệ thống;
 • Xác nhận số dư tài khoản và phát hành sao kê lịch sử giao dịch;
 • Tư vấn và bán các sản phẩm huy động cho khách hàng;
 • Tư vấn và bán sản phẩm vay tín chấp;
 • Triển khai bán chéo và giới thiệu các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tài chính cá nhân khác như sản phẩm  bảo hiểm, sản phẩm thẻ (thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng) cho khách hàng và các sản phẩm khác theo định hướng của khối trong từng thời kì;
 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng; Kịp thời phát hiện các nhu cầu của khách hàng và đưa ra tư vấn phù hợp;
 • Đảm bảo đạt sự hài lòng của khách hàng về chất lượng và hiệu quả dịch vụ;
 • Tuân thủ các quy định về quản trị rủi ro hoạt động; Ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các rủi ro trong hoạt động bán hàng;
 • Đề xuất cải tiến các quy trình nghiệp vụ để phục vụ Khách hàng tốt hơn.
 • Thực hiện các báo cáo nghiệp vụ và các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý;

Job Qualifications

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngân hàng, tài chính kế toán hoặc các trường Kinh tế;
 • Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng,  ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ hoặc bảo hiểm.
 • Am hiểu sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng và các quy trình, chính sách liên quan;
 • Tư cách đạo đức tốt và liêm chính;
 • Hình thức ưa nhìn, tự tin, có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thương lượng  và kỹ năng giải quyết vấn đề;
 • Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh.

Contact Person

 •  Tung Dang Son
 •  Adecco Vietnam Joint Stock Company
 •  Tel.02839153430