Added 46 days ago

Production Quality Management Consultant

LocationHo Chi Minh

Job typePermanent

SalaryNegotiable

CategorySupply Chain / Logistics

Experience3-5 Years

IndustryService


Job summary

In a nutshell, Adecco Vietnam – a member of The Adecco Group - is the leading Payroll, Recruitment & Headhunting Agency in Vietnam. We provide one-stop solutions for all your Human Resources needs. Operating for more than 60 years, The Adecco Group has 30,000+ passionate employees in 5,000+ branches across 60 countries and territories worldwide.


Adecco Việt Nam - thành viên của Tập đoàn Adecco toàn cầu - là nhà cung cấp dịch vụ Tính lương, Tuyển dụng & Thuê ngoài nhân sự hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi có thể đáp ứng mọi nhu cầu về Nhân sự của bạn. Với hơn 60 năm hoạt động, Tập đoàn Adecco hiện có hơn 30.000 nhân viên nhiệt huyết tại hơn 5.000 chi nhánh trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Job Responsibilities

 • Conduct production process quality managing;
 • Handle finished products quality inspections;
 • Follow-up and handling quality complaints and drive vendors for CAP.
 • Supporting with QMS audit and improvement follow-up.
 • Any other temporary tasks

Mô Tả Công Việc

 • Tiến hành quản lý chất lượng quy trình sản xuất;
 • Xử lý kiểm tra chất lượng thành phẩm;
 • Theo dõi và xử lý các khiếu nại về chất lượng và thúc đẩy các nhà cung cấp cho CAP;
 • Hỗ trợ đánh giá QMS và theo dõi cải tiến;
 • Tất cả các nhiệm vụ phát sinh khác

Experience requirements

We require that the person in charge of this position must have graduated from College of Electrical or Mechanical Engineering at overseas schools. Having 3 or more years of experience working in the position of Director, Engineer or Quality Supervisor at companies related to phone accessories. In particular, employees applying for the above position must understand the production process, have good information analysis ability, withstand high pressure at work and be ready to travel when required. In addition, candidates must be fluent in Chinese and English and have good communication skills to work with foreign customers of the company.


Yêu cầu:

Chúng tôi yêu cầu người đảm nhận vị trí này phải tốt nghiệp Cao đẳng kỹ thuật điện hoặc Cơ khí tại các trường đào tạo ở nước ngoài. Có kinh nghiệm 3 năm trở lên làm việc tại các vị trí Giám đốc, Kỹ sư hoặc Giám sát chất lượng tại các Công ty liên quan đến phụ kiện điện thoại. Trong đó, người lao động ứng tuyển vị trí trên phải hiểu về quy trình sản xuất, có khả năng phân tích thông tin tốt, chịu được áp lực cao trong công việc và sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu. Bên cạnh đó, ứng viên phải thông thạo ngoại ngữ tiếng Trung, Tiếng Anh, có kỹ năng giao tiếp tốt để làm việc với các khách hàng nước ngoài của công ty.


Contact/ Liên hệ

Please send your English CV to careervn@adecco.com for further discussion./ Vui lòng gửi CV tiếng Anh về careervn@adecco.com để trao đổi thêm thông tin.

Contact Person

 •   Quynh Nhu Nguyen
 •  Adecco