Adecco in the news

Our movements in the limelight

Nghề nào hạnh phúc nhất?

Ấn bản lần đầu tiên của Khảo sát ‘Hạnh Phúc khi Đi Làm’ được chính thức phát hành hôm nay. Tài liệu tập trung vào mức độ hạnh phúc và những yếu tố tác động tích cực đến trải nghiệm làm việc của người lao động Việt Nam.

Press Release,Survey/Research

The Result of Career Choices & The Motivations Survey 2019 is out now!

The first edition of Career Choices & the Motivations Survey is published today by Adecco Vietnam. The report focuses on the important aspects affect career choices and the work motivations of Vietnam talents.

Press Release,HR Insight,Survey/Research

Adecco Vietnam Announced 2019 Vietnam ‘CEO for One Month’

Ho Chi Minh City, Vietnam – May 28th 2019. Adecco Vietnam has selected the winner of this year ‘CEO for One Month’ program. The successful candidate will work alongside Mr Andree Mangels, General Director, Adecco Malaysia & Vietnam in July 2019. Gaining the once-in-a-lifetime experience, the newly-appointed will accompany Andree in his daily tasks of running the business in HCMC and Hanoi offices and acquire a privileged overview of management in a complex, global organization.

Press Release,Event & Activity

2019 Working Mums Survey in Vietnam

The first edition of the survey 'Working Mums in Vietnam' is published today. The document focuses on important aspects of working mums in Vietnam, including professional life; family - partner support; company benefit; time and stress management.

Press Release,HR Insight,Survey/Research

Phụ nữ Việt Nam vẫn chịu sự chênh lệch về lương và cơ hội thăng tiến

[DNSG Online] Tỷ lệ phụ nữ Việt Nam tham gia lực lượng lao động là 71,2%, theo báo cáo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Tuy vậy, vị thế công việc của phụ nữ còn thấp, với 52,1% thuộc nhóm lao động giản đơn và 66,6% lao động gia đình.

Local News

Năm 2019, nhân sự cao cấp được săn đón gắt gao

[DNSG Online] Ngành nhân lực Việt Nam đã có bước chuyển đổi quan trọng trong năm 2018. Nhu cầu nhân sự cao cấp và cấp quản lý tiếp tục gia tăng, đặc biệt trong ngành chế tạo, công nghệ thông tin và ngân hàng.

Local News

Việt Nam đứng thứ 92 trong bảng xếp hạng Chỉ số Cạnh tranh Nhân tài Toàn cầu

[Cafef] Năm nay, Việt Nam tụt 5 hạng so với năm ngoái.

Local News

Việt Nam tụt hạng trong bảng chỉ số cạnh tranh nhân tài toàn cầu, đứng sau cả Lào và chỉ xếp trên Campuchia

[Doanh nhân & Pháp luật] Năm nay, Việt Nam xếp hạng 92 trên tổng số 125 quốc gia về Chỉ số cạnh tranh nhân tài toàn cầu - 2019 Global Talent Competitiveness Index, thấp hơn đa số các nước trong khu vực ASEAN, chỉ xếp trên Campuchia.

Local News

Việt Nam tụt hạng về chỉ số cạnh tranh nhân tài

(TBKTSG Online) - Việt Nam xếp hạng 92 trên tổng số 125 quốc gia về Chỉ số cạnh tranh nhân tài toàn cầu 2019 (Global Talent Competitiveness Index - GTCI 2019) - một báo cáo đánh giá khả năng cạnh tranh nhân lực của các nước.

Local News

Vietnam further drops on global talent index

[Vietnamplus] Vietnam ranked 92 out of 125 countries in the 2019 Global Talent Competitiveness Index (2019 GTCI), a report assessing the competitiveness of countries’ human resources.

Local News