Câu Hỏi Thường Gặp

Khi có thắc mắc, hãy tìm câu trả lời tại đây.


 • Adecco cung cấp những dịch vụ gì?

  Adecco Việt Nam là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực Giải pháp nhân sự, cung cấp Tuyển dụng, Việc làm / Thuê ngoài/ Hợp đồng lao động và Giải pháp về nguồn nhân lực

  Xem thêm>> Về chúng tôi  

  Xem thêm>> Dịch vụ của chúng tôi

 • Adecco Quy trình tuyển dụng vụ gì?

  Adecco Việt Nam là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực Giải pháp nhân sự, cung cấp Tuyển dụng, Việc làm / Thuê ngoài/ Hợp đồng lao động và Giải pháp về nguồn nhân lực

 • Who are our clients?

  Adecco partners with local, regional and multinational organizations in every industry across Vietnam.

 • Điều kiện khi tuyển dụng?

  Cho các dịch vụ tuyển dụng, ứng viên sẽ được thuê bởi khách hàng. Cho nhân viên tạm thời và hợp đồng, ứng viên sẽ được thuê bởi Adecco.

 • Does Adecco offer Specialty Recruitment?

  Yes, we do.  Apart from general jobs, we do have specialty jobs in Financial Services, Professional Services & IT; Industrial; HR & Legal, Sales; Marketing & Events,  all from Junior to management positions.

Tìm đúng người.

Dù bạn muốn tìm nhân viên tạm thời hay chính thức


Bắt đầu

Gọi chúng tôi

Liên hệ với văn phòng Adecco Việt Nam nói chuyện với chuyên gia nhân sự


Tìm một chi nhánh