Media Center

Tư liệu cho báo chí

Adecco hỗ trợ các đơn vị báo đài về thông tin thị trường tuyển dụng, sắp xếp phỏng vấn với ban lãnh đạo, thông cáo và kiểm chứng thông tin.

LƯU Ý: Thông tin liên lạc dưới đây dành riêng cho truyền thông.

Thông tin liên lạc truyền thông
Trần Nguyễn An Nhiên
Trưởng bộ phận Marketing
nhien.tran@adecco.com
Tel: +84 28 3636 5811 - số máy nhánh 25

Nguồn thông tin
Adecco Việt Nam - Hồ Sơ Công Ty
Adecco Việt Nam - Tiểu sử Lãnh đạo
Adecco Logo Download