Added 109 days ago

Security Officer (HSE)

LocationBac Giang

Job typeContract

Salary15,000,000-30,000,000 (VND)

CategoryHuman Resources

Experience1-3 Years

IndustryPlastics


Job summary

Chuyên Viên An Toàn (HSE)

Job Responsibilities

 • 负责公司环境保护、职业健康安全管理体系(EHS)的建立、实施和维护;
 • Chịu trách nhiệm thiết lập, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (EHS) của công ty;
 • 制定并执行EHS政策、程序和工作指南,确保公司各项生产活动符合国家法律法规和行业标准;
 • Phát triển và thực hiện các chính sách, quy trình và hướng dẫn công việc của EHS để đảm bảo rằng hoạt động sản xuất của công ty tuân thủ các quy định luật pháp quốc gia và tiêu chuẩn ngành.
 • 对公司生产过程中的环境、职业健康安全风险进行识别、评估和控制,提出改进措施并监督实施;
 • Xác định, đánh giá và kiểm soát các rủi ro về an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường trong quá trình sản xuất của công ty, đề xuất các biện pháp cải tiến và giám sát việc thực hiện các biện pháp đó;
 • 组织开展EHS培训和宣传活动,提高员工环保意识和安全技能;
 • Tổ chức và thực hiện các hoạt động đào tạo, tuyên truyền về EHS nhằm nâng cao nhận thức về môi trường và kỹ năng an toàn cho người lao động;
 • 负责公司EHS相关文件的编制、审核和更新,确保其有效性和适用性;
 • Chịu trách nhiệm chuẩn bị, kiểm tra và cập nhật các văn bản tài liệu liên quan đến EHS của công ty để đảm bảo tính hiệu quả và khả năng áp dụng của chúng;
 • 负责与政府部门、行业协会和其他利益相关方的沟通和协调,处理EHS相关的外部事务;
 • Chịu trách nhiệm liên lạc và phối hợp với các cơ quan chính phủ, hiệp hội ngành hàng và các bên liên quan khác, đồng thời xử lý các công việc đối ngoại liên quan đến EHS;
 • 定期对公司EHS管理体系进行内部审核和管理评审,持续改进EHS管理水平;
 • Định kỳ tiến hành đánh giá nội bộ và hệ thống quản lý EHS của công ty để không ngừng nâng cao trình độ quản lý EHS;
 • 负责公司应急响应计划的制定和实施,确保在突发事件发生时能够迅速、有效地应对;
 • Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch ứng phó khẩn cấp của công ty để đảm bảo ứng phó nhanh chóng và hiệu quả khi xảy ra tình huống khẩn cấp;
 • 负责公司EHS相关数据和信息的收集、分析和报告,为公司决策提供支持;
 • Chịu trách nhiệm thu thập, phân tích và báo cáo dữ liệu và thông tin liên quan đến EHS của công ty để hỗ trợ trong việc đưa ra các chính sách của công ty.
 • 完成上级领导交办的其他相关工作。
 • Hoàn thành các nhiệm vụ liên quan khác do lãnh đạo cấp trên giao.

Education requirements

 • Yêu cầu ngoại ngữ: Tiếng Trung giao tiếp tốt
 • Bằng cấp: THPT trở lên

Contact Person

 •   Chau Nguyen
 •  Adecco