Added 100 days ago

Industry Expert

LocationHanoi

Job typePermanent

SalaryNegotiable

CategoryFinance

ExperienceMore than 15 Years

IndustryFinance & Banking


Job summary

Khách hàng của Adecco là một tổ chức tài chính kỹ thuật số lớn cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, bao gồm ngân hàng trực tuyến, ngân hàng di động và dịch vụ đầu tư.

Job Responsibilities

1.Phân tích Nhóm Ngành

·      Lập báo cáo phân tích/cập nhật thực trạng và triển vọng phát triển Nhóm Ngành hàng quý

·      Cung cấp các bảng tin Nhóm Ngành định kỳ hàng tháng

2.Phổ biến kiến thức Nhóm Ngành

·      Tổ chức các buổi thuyết trình, đào tạo liên quan đến các nội dung bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các đầu mục dưới đây: 

-      Tổng quan về Nhóm Ngành

-      Phương thức hoạt động của các doanh nghiệp trong Nhóm Ngành

-      Quy trình sản xuất và công nghệ 

-      Thông lệ và tập quán kinh doanh trong Nhóm Ngành (cách thức mua hàng, cách thức bán hàng, cách thức quản lý sản xuất, hàng tồn kho, vvv)

-      Nhận diện và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến cạnh tranh của Nhóm Ngành (nhà cung cấp, bên mua, sản phẩm thay thế, rào cản cạnh tranh, sức mạnh cạnh tranh trong Nhóm Ngành) 

·      Cung cấp thông tin/ dữ liệu Nhóm Ngành (hiện tại và quá khứ) theo yêu cầu của các ĐVKD, ĐVTĐ, TTĐ, các cấp phê duyệt tín dụng và các bộ phận chức năng khác của Bank (sau đây gọi chung là “Các Bộ Phận Chức Năng”), bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các thông tin về giá cả, dự báo tăng trưởng, thị phần, suất đầu tư, vvv.  

3.Hỗ trợ hoạt động thẩm định và tái thẩm định tín dụng

·      Tham gia gặp gỡ, trao đổi và làm việc với các KH trong Nhóm Ngành khi có yêu cầu của Các Bộ Phận Chức Năng.

·      Đưa ra các Tư Vấn Chuyên Môn dưới góc độ của chuyên gia Ngành trong việc: 

-      Đánh giá về công nghệ/phương thức kinh doanh của KH vay, so sánh với thông lệ trong Nhóm Ngành,

-      Đánh giá triển vọng Nhóm Ngành kinh doanh mà KH dự kiến thực hiện

-      Góp ý về các điều kiện và điều khoản nhằm giảm thiểu rủi ro đặc trưng của Nhóm Ngành, các điều kiện và điều khoản về TSBĐ đặc thù của Nhóm Ngành (hàng hóa, tài sản cố định, vvv),

-      Góp ý về hồ sơ pháp lý và các hồ sơ khác cho KH/Nhóm Ngành, đảm bảo sự phù hợp với đặc thù doanh nghiệp, phù hợp với quy định của pháp luật và giảm thiểu rủi ro cho Bank.

·      Phản hồi và cung cấp Tư Vấn Chuyên Môn cho các vấn đề đặc thù về Nhóm Ngành để phục vụ quá trình lập tờ trình thẩm định/tái thẩm định của Các Bộ Phận Chức Năng.  

4.Xây dựng sản phẩm, quy trình và chính sách

Các quy trình, chính sách, sảm phẩm (hiện hữu/đã ban hành hoặc đang trong quá trình xây dựng) trong Nhóm Ngành: tiến hành rà soát và đưa ra các Hỗ Trợ Chuyên Môn về khía cạnh đặc thù của Nhóm Ngành liên quan. 

Đề xuất ý tưởng và xây dựng/thiết kế quy trình, chính sách, sản phẩm mới. 

Phối hợp với các phòng/bộ phận phát triển sản phẩm của các khối kinh doanh trong việc lập chương trình cho vay theo Nhóm Ngành. 

Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm các rủi ro để ĐVKD nhận diện phòng ngừa và hạn chế tiếp cận.  

5.Tư vấn trong việc xác định KH mục tiêu và chiến lược phát triển kinh doanh

·      Đưa ra các Tư Vấn Chuyên Môn về phân khúc KH và/hoặc danh sách các KH (i) tiềm năng mà Bank có thể khai thác; hoặc (ii) có nguy cơ rủi ro cao mà Bank nên hạn chế cho vay/tiếp cận; bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các đầu việc sau: 

-      Danh sách Top-10 các (i) KH, (ii) chuỗi, (iii) tiểu ngành tiềm năng về tăng trưởng hoặc rủi ro cao; đồng thời phân tích tiềm năng lợi ích đối với Bank. 

-      Cung cấp thông tin về sản phẩm tín dụng, khẩu vị rủi ro, quan điểm cấp tín dụng, tình hình nợ xấu, vvv của các TCTD khác đối với các KH thuộc các ngành cần tuyển.

Experience requirements

·      Có ít nhất 15 năm kinh nghiệm làm việc sau tốt nghiệp đại học; và

·      Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc tại (i) các đơn vị (Bộ, vụ, ban, viện…) có vai trò, chức năng liên quan trực tiếp đến Nhóm Ngành, hoặc (ii) các doanh nghiệp hoạt động trong Nhóm Ngành; hoặc Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm phân tích chuyên sâu các Nhóm Ngành kinh tế trong các tổ chức tài chính, ngân hàng, công ty chứng khoán, 

Education requirements

 Trình độ Học vấn

·      Tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học các chuyên ngành liên quan 

·      Được đào tạo hoặc được cấp các chứng chỉ đào tạo liên quan  

Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan 

·      Am hiểu sâu rộng về Nhóm Ngành 

·      Am hiểu các đặc tính, đặc thù, tập quán và thông lệ kinh doanh (đầu vào, đầu ra), sản xuất và vận hành của Nhóm Ngành cũng như các doanh nghiệp trong Nhóm Ngành

·      Am hiểu về hệ thống luật, quy định và các chính sách trong và ngoài nước (các nghị định thư, hiệp ước thương mại song phương và đa phương, vvv) chi phối Nhóm Ngành và các doanh nghiệp trong Nhóm Ngành; 

Các kỹ năng

·      Kỹ năng tổng hợp, phân tích thông tin và dữ liệu 

·      Kỹ năng lập báo cáo, trình bày và thuyết trình

·      Kỹ năng xây dựng mô hình để dự tính/dự báo

·      Kỹ năng sử dụng tiếng Anh (tối thiểu đọc, hiểu và viết) phục vụ cho công việc hàng ngày.  

Các năng lực khác

·      Có khả năng giao tiếp và tương tác tốt, bao gồm giao tiếp trực tiếp và giao tiếp văn bản, với các bên liên quan

·      Khả năng làm việc trong cường độ và áp lực cao

Quyền lợi

·      Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực

·      Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)

·      Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ

·      Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc

·      Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm Bank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác

·      Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí

·      Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & 02 sáng thứ 7/ tháng

·      Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...) 

Contact Person

  •   Hien Tang
  •  Adecco