Added 15 days ago

User Acquisition Executive

LocationHanoi

Job typePermanent

SalaryNegotiable

CategoryInformation Technology

Experience1-3 Years

IndustryInformation Technology


Job Responsibilities

·      Nghiên cứu, khảo sát thị trường, phân tích nhu cầu người dùng.

·      Lập kế hoạch, triển khai các chiến dịch quảng cáo cho Game Mobile.

·      Quản lý và tối ưu các chiến dịch để đạt hiệu quả kinh doanh.

·      Phân tích dữ liệu quảng cáo và dữ liệu trong sản phẩm để tối ưu quảng cáo.

·      Phân tích dữ liệu thị trường và store để tối ưu ASO.

·      Lên ý tưởng và làm việc cùng đội Creative.

·      Lập và phân tích báo cáo để đánh giá và đưa ra các đề xuất cải thiện.

·      Làm việc với các bộ phận khác trong các giai đoạn của sản phẩm

Experience requirements

·      Có kiến thức về business model của game và kế hoạch kinh doanh theo từng business model.

·      Có khả năng lên kế hoạch triển khai và dự trù ngân sách. Có kỹ năng phân tích, đánh giá số liệu.

·      Có kinh nghiệm triển khai quảng cáo trên các kênh Google Adwords, Facebook Ads,Tiktok Ads, Unity Ads... là lợi thế

·      Có kinh nghiệm vận hành game ở đa dạng các thị trường, đã có kinh nghiệm ở Việt Nam là một điểm cộng.

·      Có khả năng sử dụng các công cụ phân tích như Appsflyer, Firebase, SensorTower, ironSource,...

·      Có kiến thức về thị trường game mobile. 

Education requirements

Nếu có hứng thú, vui lòng liên hệ với Phương Anh qua tpanh.pham@adecco.com để trao đổi thêm về thông tin chi tiết.

Contact Person

  •   Thi Phuong Anh Pham
  •  Adecco