Refer a friend

Connection matters

Referrer's Information

Referee's Information


file .txt, .doc, .docx, .xlsx, .pdf or .ppt only
Added 87 days ago

LocationHanoi

Job typePermanent

SalaryNegotiable

CategoryMedical & Science

Experience1 Years

IndustryHealthcareJob summary

Job Responsibilities

 • Nghiên cứu thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh; 
 • Xây dựng tính năng kỹ thuật, cấu hình tiêu chuẩn cho thiết bị/dụng cụ cho các sản phẩm được phân  công; 
 • Giới thiệu sản phẩm tới người sử dụng thông qua các hoạt động hội nghị, hội thảo  và hoạt động sử  dụng thử  tại đơn vị sử dụng; 
 • Xây dựng và phát triển quan hệ với các bác sỹ có uy tín trong lĩnh vực được phân công     (KOL); 
 • Lập kế hoạch và theo dõi liên tục chương trình sử dụng thử (Demos) tại các bệnh viện cùng với bộ phận  kinh doanh; 
 • Hướng dẫn khách hàng sử dụng và khai thác các tính năng của thiết bị trước, trong và sau quá trình  mua bán; 
 • Hỗ trợ đáp ứng kỹ thuật của các gói thầu; 
 • Tham gia đầy đủ các khoá đào tạo do nhà sản xuất và công ty tổ chức; 
 • Lên kế hoạch, đào tạo kiến thức sản phẩm, thị trường và cập nhật thông tin liên tục cho  bộ phận kinh  doanh, bộ phận hỗ trợ kinh doanh; 
 • Hỗ trợ bộ phận Marketing thiết kế, in ấn các tài liệu quảng cáo sản phẩm; 
 • Các nhiệm vụ khác liên quan theo phân công công việc của Cấp trên. 


Experience requirements

 • Sử dụng thành thạo Power Point, Excel, Word 
 • Kỹ năng tiếng Anh cao cấp (nghe, nói, đọc, viết) 
 • Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm 
 • Kỹ năng thuyết trình, tư duy phản biện 
 • Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian 
 • Phẩm chất:  Trung thực, chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến phát triển chuyên môn,  nghiệp vụ và hỗ trợ cho  các bộ phận khác 


Education requirements

 • Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành Y, Dược, Điện tử Y Sinh. 


Please click on the APPLY BUTTON or contact our consultant - Ms. Chau Vu for further information: +84 38 702 4142 or email chau.vu@adecco.com

Contact Person

 • Chau Vu
 • Adecco
 • Tel.