View all branches

Trụ sở chính Adecco Việt Nam (TP Hồ Chí Minh)

Office Location & Map
Trụ sở chính Adecco Việt Nam (TP Hồ Chí Minh)
Điện thoạ

(84) 28 3636 5811

Fax

(84) 28 3636 5810

Email

vn.info@adecco.com

Địa chỉ

Tầng 14, Tòa nhà E.town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TPHCM, Việt Nam

Opening hours
  • Monday – Friday: 9:00 AM – 6:00 PM
 Map