Hướng dẫn trả lương Adecco Việt Nam 2014

Salary Guide

Hướng dẫn về lương của Adecco Việt Nam 2014 cập nhật và tổng quan về thông tin lương cho các vị trí quan trọng trong các ngành và ngành khác nhau. Hướng dẫn bao gồm mô tả công việc, phạm vi lương cũng như số năm kinh nghiệm.

Adecco Vietnam Salary Guide 2014

Hướng dẫn lương này dựa trên các vị trí và yêu cầu thường trực của chúng tôi từ cả ứng viên và khách hàng trong năm 2013 và 2014. Adecco Việt Nam đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau trong các ngành khác nhau như Tài chính & Ngân hàng, Pháp lý & Tuân thủ, Văn phòng, Tiếp thị và Sự kiện Bán hàng, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật & Kỹ thuật, Khoa học Y tế & Đời sống.

Download full version

 


Điền vào bảng dưới đây để nhận được đường dẫn giúp tải về tài liệu.

Tìm đúng người.

Dù bạn muốn tìm nhân viên tạm thời hay chính thức


Bắt đầu

Gọi chúng tôi

Liên hệ với văn phòng Adecco Việt Nam nói chuyện với chuyên gia nhân sự


Tìm một chi nhánh