Adecco Việt Nam ra mắt Tài liệu Tham khảo về Lương năm 2017

Salary Guide
Adecco Việt Nam ra mắt Tài liệu tham khảo về lương trong năm 2017, được tổng hợp từ Adecco Việt Nam, thuộc tập đoàn Adecco Group - nhà cung cấp các giải pháp Nhân sự hàng đầu Thế giới.

Mức lương được tổng hợp từ thông tin được cung cấp bởi khách hàng và ứng viên của Adecco Việt Nam trong năm 2016, thể hiện mức lương chung cho từng công việc dựa theo địa điểm làm việc, kinh nghiệm, học vấn, bằng cấp và nhiều yếu tố khác.

Vui lòng hoàn thành bảng đăng ký bên phải để tải về tài liệu dạng PDF.
Điền vào bảng dưới đây để nhận được đường dẫn giúp tải về tài liệu.

Tìm đúng người.

Dù bạn muốn tìm nhân viên tạm thời hay chính thức


Bắt đầu

Gọi chúng tôi

Liên hệ với văn phòng Adecco Việt Nam nói chuyện với chuyên gia nhân sự


Tìm một chi nhánh