Chính sách bảo mật của Adecco


Adecco nghiêm túc bảo mật các thông tin riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc tài liệu sau đây để tìm hiểu thêm về chính sách bảo mật của chúng tôi.

Phạm vi tài liệu

Tài liệu này mô tả chi tiết cách Adecco Việt Nam tập hợp các thông tin từ website, cách thức sử dụng và lý do chúng tôi cần nó. Tài liệu này cũng được áp dụng cho những thông tin chia sẻ về đối tác kinh doanh với chúng tôi.

Tài liệu này không áp dụng trong trường hợp các công ty không thuộc sở hữu hoặc quản lý bởi Adecco Việt Nam hoặc những nhân viên không làm việc hoặc được quản lý bởi Adecco Việt Nam


Thu thập và sử dụng thông tin

Adecco thu thập thông tin nhận dạng cá nhân khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Việc thu thập thông tin này là cần thiết cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn những dịch vụ cơ bản. Bạn có thể sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi mà không cần đăng ký, tuy nhiên, chức năng và dịch vụ cung cấp sẽ bị giảm thiểu đáng kể.


Khi bạn đăng ký với Adecco Việt Nam, chúng tôi có thể (tùy thuộc vào dịch vụ mà bạn đăng ký) yêu cầu một hoặc nhiều thông tin sau: tên, email, địa chỉ, ngày sinh, giới tính, trình độ học vấn, kỹ năng và bằng cấp, kinh nghiệm làm việc (bao gồm chi tiết lương bổng), tài liệu tham khảo, dân tộc, yêu cầu công việc (bao gồm địa điểm làm việc, mức lương mong muốn, ngành nghề, chức danh) cộng với các thông tin khác bạn có thể tự nguyện cung cấp cho chúng tôi như là một phần của quá trình đăng ký.

Adecco Việt Nam cũng thu thập địa chỉ IP của bạn, cookie (nếu quy định), trang yêu cầu, ngày/ thời gian của bất kỳ hoạt động nào trong nhật ký máy chủ website của chúng tôi.

Adecco sử dụng thông tin thu thập được cho ba mục đích:

Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn yêu cầu

Để liên tục cập nhật cho bạn về các dịch vụ đặc biệt

Để cải thiện mức độ dịch vụ của chúng tôi bằng cách thiết lập các mẫu quy định việc sử dụng và ứng xử


Chia sẻ và tiết lộ thông tin

Adecco Việt Nam không chia sẻ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba trừ khi:

Bạn đặc biệt đồng ý cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các tổ chức thứ ba.

Bạn đang tìm kiếm việc làm với một bên thứ ba thông qua dịch vụ của chúng tôi, nhằm mục đích đánh giá mức độ phù hợp các thông tin của bạn theo yêu cầu của bên thứ ba. Để tránh nghi ngờ, các thông tin chúng tôi cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba chỉ có thể được sử dụng cho mục đích mà nó được cung cấp.


Chúng tôi cần chia sẻ thông tin của bạn để cung cấp một dịch vụ mà bạn yêu cầu.

Chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy tuân theo luật pháp hoặc trát của tòa án, lệnh tòa án hoặc các yêu cầu chính đáng khác từ cơ quan chức năng.


Khả năng chỉnh sửa thông tin của bạn

Bạn hoàn toàn tự do đăng nhập và sửa đổi bất kỳ thông tin chi tiết của bạn bất cứ lúc nào

Security Adecco Việt Nam bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách sử dụng một mật khẩu và ID duy nhất để đăng nhập. Bạn có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu và ID đăng nhập của mình. Không chia sẻ thông tin này với bất cứ ai.

Khi thích hợp, chúng tôi có thể sử dụng tiêu chuẩn mã hóa SSL để bảo vệ truyền dữ liệu.


Những thay đổi trong chính sách

Adecco Việt Nam có thể sửa đổi các điều khoản của chính sách bảo mật liên tục. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi đáng kể hoặc cách thức quan trọng cần sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn bằng email và thông báo nổi bật mọi thay đổi chi tiết trên trang web của

Giải đáp thắc mắc

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc đề xuất nào khác, vui long liên hệ với chúng tôi bằng cách nhất“ Contact Us" trên website Adecco ViệtNam (www.adecco.com.vn). Adecco Asia Data Protection Policy

Adecco Asia Data Protection Policy

1. POLICY STATEMENT

1.1  Everyone has rights to know how their Personal Data will be handled. During the course of our activities, we will collect, use and disclose (as reasonably necessary) your personal data for the purposes of internal recruitment or to carry out services such as temporary staffing, permanent placement, career transition and talent development services, outsourcing and consulting services (“Services”). Adecco prioritizes the need to treat your Personal Data in compliance with the applicable data protection laws and/or regulations.

2. STATUS OF & COMPLIANCE WITH THE POLICY

2.1  This data protection policy (“Policy”) has been approved by the Head of Legal of Adecco, Asia Pacific. It sets out Adecco Asia’s internal regulations and standards on data protection including any legal requirements that must be satisfied in relation to the collection, use and disclosure of Personal Data.

2.2 The Data Protection Officers of each country in Asia are responsible for ensuring compliance with this Policy and the
applicable data protection laws and regulations of their respective country (“Data Protection Laws”). Any questions or concerns about this Policy should be addressed to Adecco Asia Data Protection Officer at: sg.legal@adecco.com.

3.  DEFINITION OF PERSONAL DATA & PROCESSING

3.1 Personal data means data relating to an individual who can be identified from that data (or from the combination of that data and other information in our possession) (“Personal Data”). Personal Data includes without limitation the following:
 1. name
 2. address
 3. contact details
 4. nationality
 5. photograph
 6. identification card number
 7. educational and professional background
 8. health records
 9. interests
 10. religion
 11. languages

3.2 “Processing” means the carrying out of any operation or set of operations in relation to Personal Data and includes any of the following:
 1. recording
 2. holding
 3. organisation adaptation or alteration
 4. retrieval
 5. combination
 6. transmission
 7. erasure or destruction

4. CONSENT OBLIGATION

4.1  All collection, use or disclosure of Personal Data shall be subject to your prior consent.

4.2  Adecco seeks consent prior to the collection, use and disclosure of Personal Data. Unless otherwise permitted by the applicable Data Protection Laws, the granting of this consent will be a pre-condition for the collection, use or disclosure of your Personal Data in relation to the provision of the Services. You are entitled to withdraw your consent at any time by giving prior
notice to the Adecco Asia Data Protection Officer. Such withdrawal shall apply prospectively and only affect Adecco’s future use or disclosure of your Personal Data.

5. PURPOSE LIMITATION OBLIGATION

5.1  Personal Data may only be processed for the purposes notified to you when the Personal Data was first collected or for any other purposes specifically permitted under the applicable Data Protection Laws. This means that Personal Data will not be
collected for one purpose and then used for another purpose. If it becomes necessary to process the Personal Data for a new purpose, Adecco will inform you of the new purpose and seek your consent before processing the Personal Data for any new purpose.

5.2  Adecco will only collect Personal Data that is necessary for our internal recruitment or for the performance of the Services
(as the case may be).

5.3 Adecco will use the collected Personal Data in accordance with the purpose which you have consented to. To the extent applicable, it includes the following (“Purpose”):
 1. introducing and recommending you (including sending your resume and Personal Data) to Adecco’s clients, Adecco’s affiliated companies, agents or sub-contractors that are engaged in the same or similar recruitment business as Adecco, for recruitment purposes or recruitment collaborative purposes;
 2. pre-employment and related background checks (whether conducted internally by Adecco or through our vendors);
 3. sending you directly or via Adecco’s clients, Adecco’s affiliated companies, agents or sub-contractors for reasoning test, psychometric test, personality test, career aptitude test or any tests to determine your skills and suitability for thejob(s);
 4. assessing and evaluating your profile to determine eligibility or suitability for a job application;
 5. discussing with your past employer(s), educational institution(s) to establish your employment history, reference checks or educational history;
 6. calling you to make arrangements for interviews;
 7. sending you internal Adecco newsletters periodically;
 8. calling you (including leaving voice messages) or short message services (SMS), WhatsApp or sending you text or other communication (text or image) applications for mobile device or via any electronic means (including electronic mailing) and facsimile or send invitations to you on job alerts, recruitment events, seminars, networking events, campus attraction activities;
 9. sending you market research surveys and/or service satisfaction surveys;
 10. meet any legal or regulatory obligations or requests issued by any court, legal or any regulatory bodies (including the agents of the regulatory bodies) to conduct audit checks, surveillance and investigation;
 11. meeting or complying with Adecco’s internal policies and procedures;
 12. storage and processing of your Personal Data; and
 13. any other purposes which are reasonably related to the aforesaid. 

6. NOTIFICATION OBLIGATION

6.1 Adecco will inform you of the purposes for which your Personal Data will be collected, used and disclosed in order to ensure you are able to provide informed consent.

7. ACCURACY OBLIGATION

7.1  Adecco will make a reasonable effort to ensure that the Personal Data collected fulfil any Purposes or Services and the
same is accurate and complete. Inaccurate or out of date Personal Data will be destroyed.

7.2  Adecco will also require your assistance to provide accurate and complete Personal Data at the time of our collection of
Personal Data from you. If you wish to correct or update your Personal Data, you may contact the Adecco Asia Data Protection
Officer.

8.  RETENTION LIMITATION OBLIGATION

8.1  Adecco will cease retention of any Personal Data after seven (7) years from the date of collection or for as long as required for any relevant Purposes or Service(s) and under the applicable Data Protection Laws.

9.  ACCESS, CORRECTION & DELETION RIGHTS

9.1  You are entitled to request access and to correct or delete the Personal Data collected by Adecco. Such request to correct
or delete data will generally be complied with, unless Adecco sees no reasonable reasons for the correction (e.g. the Personal
Data is scheduled for deletion).

9.2  Adecco will take reasonable efforts to destroy/delete all Personal Data. All hard copy records will be shredded and securely destroyed and all electronic data will be erased completely.

10. PROTECTION OBLIGATION

10.1   Adecco will put in place reasonable procedures to maintain the security of all Personal Data from the point of collection to
the point of destruction.

10.2   Adecco has implemented administrative and technical measures to protect all Personal Data that we have collected.
Security procedures include, but are not limited to, the following:
 1. entry controls;
 2. secure lockable desks and cupboards;
 3. methods of disposal: paper documents should be shredded; CD-ROMS or disks should be physically destroyed when no longer required;
 4. equipment: data users should ensure that individual monitor do not show confidential information to passer-by and that they log off from the PCs when it is left unattended;
 5. personal laptops will not connect to the Adecco’s network;
 6. firewall, DMZ, antivirus are in place to filter off incoming network traffic;
 7. off-boarding process of all staff, to ensure all access to IT system is revoked and all confidential documents are returned to Adecco; and
 8. Personal Data will be destroyed according to legal or industry standard, whichever is stricter.

11. TRANSFER LIMIATION OBLIGATION

11.1  Adecco may also transfer your Personal Data to Adecco’s employees, officers, directors, clients (and its agents) – if applicable, suppliers (including but not limited to IT providers, financial and legal advisors), authorities (and its agents), and to other Adecco affiliates, based locally or abroad, in order to reasonably achieve the Purpose (as applicable).

11.2  Transfers to third parties will be strictly on a need to know basis, in order to comply with contractual or legal obligations and provided that such third parties

12. OPENNESS OBLIGATION

12.1  This Policy has been prepared by Adecco to set out our legal obligations in respect of compliance with the applicable Data
Protection Laws and Adecco’s internal regulations, as well as, to inform of our commitment to ensure the protection of Personal
Data. Further information regarding this Policy or any complaints about any failure to protect the Personal Data in accordance
with this Policy can be directed to the Adecco Asia Data Protection Officer.

13. COOKIES

13.1   We use Cookies to enable our website to interact with your browser so as to provide you with better service and a more
effective website.

13.2   “Cookies” are small pieces of information stored by your browser on the hard drive of your computer. Cookies are used to
maintain session information between your browser and our website and are required for our website to operate. Our website
can later retrieve those cookies if you visit it again.

13.3  We allocate a cookie to each internet browser that visits our website. This cookie does not allow us to collect your
Personal Data. Our website uses Cookies for the following purposes:
 1. to allocate a unique identification number to your internet;
 2. to identify pages that you have accessed on our website; and
 3. to determine if you have previously visited our website.
If you wish to make full use of our website, you should configure your browser to accept the Cookies.

14. REVIEW OF THE POLICY

14.1  Adecco will continue to review the applicability and effectiveness of this Policy on an annual basis – or more frequently in
light of any potential developments - to ensure it is achieving its objectives.

15. MISCELLANEOUS

15.1  This Policy shall be read in conjunction with any local Data Protection Laws. In the event of any conflict or inconsistencies between the provisions of this Policy and those in the local Data Protection Laws, the more restrictive provision for Adecco shall prevail.

Adecco Service Agreement
(Registration with Adecco)

1. Adecco may collect, use or disclose the Personal Data which you provide to Adecco for the Purpose described in the Adecco Asia Data Protection Policy, including the provision of Services, storage, analytical or dispute resolution purposes, as well as, to comply with applicable laws, regulations and Adecco’s internal policies. Capitalized terms used in this form and not expressly defined shall have the same meaning as set out in the Adecco Asia Data Protection Policy.

2. Adecco may also transfer your Personal Data to Adecco’s employees, officers, directors, clients (and its agents), suppliers (mainly, IT providers and financial and legal advisors), authorities and to other Adecco affiliates, based locally or abroad, in order to reasonably achieve the Purpose. In any case, transfers to third parties will strictly be on a need to know basis, in order to comply with contractual or legal obligations and provided that such third parties have data protection standards comparable to Adecco’s.

3. Adecco will securely handle, maintain and store - for a limited period of time - your Personal Data in compliance with Adecco Asia Data Protection Policy and the applicable laws and regulations.

4. Adecco relies on your Personal Data to achieve the Purpose; hence, you shall ensure that the Personal Data you provide is accurate, correct and complete. If you wish to correct, update or delete your Personal data, you may contact the Adecco Vietnam Data Protection Officer. Adecco will perform immediate termination of service without prior notice if we have found given false information.

5. You are entitled to withdraw this consent at any time by giving notice to the Adecco Vietnam Data Protection Officer. You acknowledge that such withdrawal shall apply prospectively and only affect Adecco’s future use or disclosure of your Personal Data.

6. If you have any queries regarding Adecco’s treatment of your Personal Data, this consent form or any related matter, you may refer to Adecco Asia Data Protection Policy or contact Adecco Asia Data Protection Officer at: sg.legal@adecco.com