Chính Sách Quyền Riêng Tư của Adecco


Adecco đặc biệt tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. Vui lòng đọc tài liệu sau để hiểu thêm về Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

1. Phạm vi tài liệu

Tài liệu này mô tả chi tiết cách Adecco Việt Nam tập hợp các thông tin từ website, cách thức sử dụng và lý do chúng tôi cần nó. Tài liệu này cũng được áp dụng cho bất kỳ thông tin cá nhân nào mà đối tác kinh doanh chia sẻ với chúng tôi.

Tài liệu này không áp dụng trong trường hợp các công ty không thuộc sở hữu hoặc quản lý bởi Adecco Việt Nam hoặc những nhân viên không làm việc hoặc được quản lý bởi Adecco Việt Nam.

2. Thu thập và sử dụng thông tin

Adecco thu thập thông tin nhận dạng cá nhân khi quý vị đăng ký sử dụng dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Việc thu thập thông tin này là cần thiết, cho phép chúng tôi cung cấp cho quý vị những dịch vụ cơ bản. Quý vị có thể sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi mà không cần đăng ký, tuy nhiên, chức năng và dịch vụ cung cấp sẽ bị giảm thiểu đáng kể.

Khi quý vị đăng ký với Adecco Việt Nam, chúng tôi có thể (tùy thuộc vào dịch vụ mà quý vị đăng ký) yêu cầu một hoặc nhiều thông tin sau: tên, email, địa chỉ, ngày sinh, giới tính, trình độ học vấn, kỹ năng và bằng cấp, kinh nghiệm làm việc (bao gồm chi tiết lương bổng), tài liệu tham khảo, dân tộc, yêu cầu công việc (bao gồm địa điểm làm việc, mức lương mong muốn, ngành nghề, chức danh) cộng với các thông tin khác quý vị có thể tự nguyện cung cấp cho chúng tôi như là một phần của quá trình đăng ký.

Adecco Việt Nam cũng thu thập địa chỉ IP, cookie (nếu quy định), trang yêu cầu, ngày/ thời gian của bất kỳ hoạt động nào trong nhật ký máy chủ website của chúng tôi.

Adecco sử dụng thông tin thu thập được cho ba mục đích:

 1. Để cung cấp cho quý vị các dịch vụ mà quý vị yêu cầu
 2. Để liên tục cập nhật cho quý vị về các dịch vụ đặc biệt
 3. Để cải thiện mức độ dịch vụ của chúng tôi bằng cách thiết lập các mẫu quy định việc sử dụng và ứng xử

3. Chia sẻ và tiết lộ thông tin

Adecco Việt Nam không chia sẻ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của quý vị với các bên thứ ba trừ khi:

Quý vị đặc biệt đồng ý cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với các tổ chức thứ ba.

Quý vị đang tìm kiếm việc làm với một bên thứ ba thông qua dịch vụ của chúng tôi, nhằm mục đích đánh giá mức độ phù hợp các thông tin của quý vị theo yêu cầu của bên thứ ba. Để tránh nghi ngờ, các thông tin chúng tôi cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba chỉ có thể được sử dụng cho mục đích mà nó được cung cấp.

Chúng tôi cần chia sẻ thông tin của quý vị để cung cấp một dịch vụ mà quý vị yêu cầu.

Chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy tuân theo luật pháp hoặc trát của tòa án, lệnh tòa án hoặc các yêu cầu chính đáng khác từ cơ quan chức năng.

4. Khả năng chỉnh sửa thông tin của quý vị

Quý vị hoàn toàn tự do đăng nhập và sửa đổi bất kỳ thông tin chi tiết của quý vị bất cứ lúc nào.

Security Adecco Việt Nam bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị bằng cách sử dụng một mật khẩu và ID duy nhất để đăng nhập. Quý vị có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu và ID đăng nhập của mình. Không chia sẻ thông tin này với bất cứ ai. 

Khi thích hợp, chúng tôi có thể sử dụng tiêu chuẩn mã hóa SSL để bảo vệ truyền dữ liệu.

5. Những thay đổi trong chính sách

Adecco Việt Nam có thể sửa đổi các điều khoản của Chính Sách Quyền Riêng Tư liên tục. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi đáng kể hoặc cách thức quan trọng cần sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị bằng email và thông báo nổi bật mọi thay đổi chi tiết trên trang web của Adecco Việt Nam.

6. Giải đáp thắc mắc

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua mục "Liên hệ" trên trang web của Adecco Việt Nam (www.adecco.com.vn). Hoặc nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về chính sách xử lý Thông tin Cá nhân của Adecco, vui lòng tham khảo nội dung bên dưới.

Chính sách Bảo vệ Dữ liệu của Adecco khu vực Châu Á

Chào mừng đến với Adecco. Để hỗ trợ người dùng xây dựng và phát triển sự nghiệp của mình, chúng tôi cần tiến hành thu thập và sử dụng một số thông tin cá nhân trong phạm vi nhất định của dịch vụ. 

Adecco cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của mọi cá nhân. Chính sách này mô tả quyền riêng tư liên quan đến thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý, cũng như các biện pháp chúng tôi thực hiện để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Nội dung Chính sách này sẽ khá dài, xin vui lòng tham khảo chi tiết.


Mục lục

1  Các định nghĩa cần làm rõ?
2  Công ty thu thập và sử dụng những thông tin cá nhân nào?
3  Vì sao chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người dùng?
4  Tại sao và trên cơ sở nào chúng tôi cần sử dụng thông tin cá nhân?
5  Ứng viên có phải cung cấp thông tin cá nhân mà chúng tôi yêu cầu không?
6  Chúng tôi có xử lý thông tin ứng viên mà không có bất kỳ sự can thiệp nào của con người không?
7  Chúng tôi lưu trữ thông tin ứng viên trong thời gian bao lâu?
8  Công ty có chuyển thông tin cá nhân của ứng viên cho bên thứ ba (bao gồm cả chuyển ra nước ngoài) không?
9  Quyền của ứng viên đối với dữ liệu của họ?
10  Vấn đề bảo mật dữ liệu khi sử dụng Hệ Thống Adecco như thế nào?
11  Liên hệ với chúng tôi
12  Chúng tôi xử lý các thay đổi liên quan đến Chính sách này như thế nào?1. Các định nghĩa cần làm rõ

Trước hết, chúng ta cần làm rõ cách sử dụng một số thuật ngữ trong Chính sách này.

Mặc dù có vẻ rõ ràng, tuy nhiên trong Chính sách này, người dùng sẽ được tham chiếu là 'Ứng viên' hoặc 'Quý vị'.

Khi chúng tôi nói về 'chúng tôi' hoặc 'Công ty' hoặc 'Adecco', chúng tôi đang đề cập đến công ty con của Adecco Group AG đang xử lý Thông tin Cá nhân của quý vị. Adecco Group AG là công ty mẹ của Tập đoàn Adecco, có trụ sở tại Bellerivestrasse 30, 8008 Zurich, Thụy Sĩ. Thông qua các công ty con và dòng kinh doanh khác nhau, Tập đoàn Adecco cung cấp nhiều hoạt động Quản lý Nhân sự như cung ứng nhân sự, cho thuê nhân sự, dịch vụ tính lương, tuyển dụng, giải pháp kiểm tra, chuyển giao công việc, phát triển tài năng, đào tạo & giáo dục, cho thuê nhân sự xuyên quốc gia và nhiều hoạt động khác (sau đây gọi tắt là ‘Dịch vụ').

Để thực hiện các Dịch vụ của chúng tôi, Công ty sử dụng nhiều hệ thống IT khác nhau. Trong một số trường hợp, Công ty cung cấp một Trang nộp hồ sơ tuyển dụng (sau đây gọi tắt là 'Trang tuyển dụng') cho ứng viên/nhân viên của mình. Trang tuyển dụng này cho phép quý vị tìm kiếm và nộp đơn cho các công việc mà Công ty và các công ty con liên quan đăng tuyển, phù hợp với sở thích, kỹ năng và/hoặc kinh nghiệm của quý vị, tại các địa điểm mà quý vị đã thể hiện sự quan tâm làm việc.

Cuối cùng, đây là Chính sách về cách chúng tôi xử lý thông tin của quý vị với tư cách là một cá nhân. Phạm vi bao gồm thông tin về quý vị, cũng như những nhận định về quý vị và ý kiến của quý vị (ví dụ "Tôi là người hâm mộ bóng đá"). Chính sách không kể đến cách chúng tôi xử lý thông tin liên quan đến các doanh nghiệp (mặc dù đôi khi hai khái niệm này trùng nhau). Loại thông tin chúng tôi đang đề cập đôi khi được gọi là 'thông tin cá nhân', hoặc 'thông tin cá nhân có thể xác định'.

Chúng tôi sẽ sử dụng thuật ngữ 'thông tin cá nhân', ‘dữ liệu’ trong Chính sách này.

2. Công ty thu thập và sử dụng những thông tin cá nhân nào?

Thông tin cá nhân  bao gồm nhưng không giới hạn những thông tin sau đây:

 • Tên, ngày và nơi sinh, thông tin liên lạc và bằng cấp của quý vị (bằng cấp, khóa đào tạo và thực tập), các tài liệu chứng minh danh tính và quyền làm việc và bất kỳ thông tin nào quý vị liệt kê trên hồ sơ hoặc CV của mình.
 • Nếu quý vị đăng nhập vào Trang tuyển dụng bằng tài khoản LinkedIn hoặc bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào khác: dữ liệu hồ sơ của quý vị.
 • Nếu quý vị liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu lại hồ sơ của cuộc trao đổi đó.
 • Phản hồi về quý vị từ nhân viên của chúng tôi và bên thứ ba.
 • Phản hồi của quý vị về chúng tôi và dịch vụ của chúng tôi qua các cuộc khảo sát.
 • Chúng tôi cũng thu thập thông tin về các lượt truy cập của quý vị trên trang web/Trang tuyển dụng của chúng tôi bao gồm (nhưng không giới hạn ở) địa chỉ IP, trình duyệt, timestamp, vị trí, dữ liệu lưu lượng, dữ liệu vị trí, weblogs và dữ liệu truyền thông khác và các nguồn tài nguyên mà quý vị truy cập. Thông tin này sẽ giúp cho việc truy cập trang web/Trang tuyển dụng của chúng tôi dễ dàng hơn trong tương lai. Ví dụ, chúng tôi sẽ dễ dàng tìm hiểu nhu cầu và đề xuất công việc phù hợp tại địa phương quý vị quan tâm khi quý vị liên hệ với chúng tôi.
 • Chúng tôi cũng thu thập thông tin cho mục đích tiếp thị và phân tích, bao gồm thông tin về cách quý vị muốn nhận email, tin nhắn SMS, điện thoại và các chiến dịch tiếp thị khác.
 • Hình ảnh và video về sự tham gia của quý vị trong các buổi phỏng vấn hoặc buổi đào tạo hoặc các chương trình tương tự (quý vị sẽ có quyền yêu cầu không được quay video hoặc chụp ảnh).
 • Chi tiết về bất kỳ hạn chế / khiếm khuyết nào của quý vị cùng với những hỗ trợ mà chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị tại nơi làm việc.
 • Trong những trường hợp nhất định được Luật pháp cho phép, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin nhạy cảm khác ngoài thông tin liên quan đến tình trạng khiếm khuyết của quý vị.
 • Chúng tôi cũng muốn thông báo rằng Adecco sẽ thực hiện bất kỳ đánh giá nào cần thiết như một phần của quá trình tuyển dụng, có thể yêu cầu dữ liệu được gửi điều trình và chúng tôi sẽ bao gồm kết quả của đánh giá đó trong cơ sở dữ liệu tuyển dụng của mình như một phần của quá trình tuyển chọn.
 • Như một phần của quá trình tuyển dụng, đơn vị tuyển dụng có thể kiểm tra chi tiết hồ sơ công khai của quý vị trên các phương tiện truyền thông xã hội (Facebook, Twitter, LinkedIn, vv.), và các thông tin và hồ sơ công khai khác, với mục đích duy nhất là đánh giá và xác minh kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn của quý vị, cũng như để biết xem hồ sơ của quý vị có phù hợp với văn hóa và giá trị của Adecco không.
Tùy thuộc vào các tình huống cụ thể và các luật lệ và yêu cầu địa phương áp dụng, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin được liệt kê trên để cho phép chúng tôi cung cấp cơ hội việc làm phù hợp với tình trạng và sở thích của quý vị.

3. Vì sao chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người dùng?

Công ty thu thập và xử lý thông tin cá nhân cho các mục đích sau đây (sau đây gọi tắt là 'Mục đích'):

•  Để cung cấp cho quý vị các dịch vụ như mong đợi, như tìm kiếm công việc/vị trí phù hợp để nộp đơn, hỗ trợ quý vị trong quá trình đào tạo, hoặc tạo điều kiện cho quá trình nộp đơn ứng tuyển. Điều này bao gồm việc gửi CV cho nhà tuyển dụng tiềm năng để xem xét và thông báo cơ hội việc làm qua email, điện thoại, thư tín và/hoặc các phương tiện truyền thông khác.

•  Để cung cấp cho quý vị các dịch vụ của chúng tôi bằng cách đánh giá và tuyển chọn hoặc từ chối đơn xin việc của quý vị, bao gồm việc lên lịch và tiến hành các buổi phỏng vấn.

•  Để cung cấp cho quý vị các dịch vụ của chúng tôi bằng cách đánh giá kết quả và những điều cần thiết khác trong quá trình tuyển dụng, bao gồm vòng tuyển chọn cuối cùng.

•  Để điều chỉnh bất kỳ điều gì quý vị có thể cần tại nơi làm việc.

•  Để gửi thông tin tiếp thị trực tiếp cho quý vị, ví dụ như qua email, tin nhắn hoặc điện thoại.

•  Để phát triển, kiểm tra và cải thiện trang web/Trang tuyển dụng của chúng tôi, hoặc các hệ thống/quy trình hiện tại hoặc hệ thống mới với mục đích nâng cao chất lượng phục vụ; điều này diễn ra trong bối cảnh áp dụng các hệ thống và quy trình IT mới. Từ đó, thông tin về quý vị sẽ được sử dụng trong quá trình kiểm nghiệm những hệ thống và quy trình IT mới nơi dữ liệu giả mạo không thể hoàn toàn sao chép hoạt động của hệ thống mới đó.

•  Để thực hiện các nghiên cứu thống kê và phân tích. Ví dụ, để so sánh hiệu quả của việc tuyển dụng giữa các lĩnh vực kinh doanh và giữa các khu vực địa lý khác nhau và tìm hiểu các yếu tố tạo nên sự khác biệt.

•  Chuyển giao dữ liệu cho bên thứ ba theo như nội dung ở mục 8 dưới đây.

•  Để tuân thủ theo bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào khi cần thiết.

•  Chúng tôi cũng sẽ xử lý thông tin của quý vị để:

 1. tăng cường an ninh và bảo vệ người, tài sản, và hệ thống;
 2. theo dõi việc tuân thủ các chính sách và quy trình nội bộ;
 3. quản lý truyền thông và các hệ thống khác được sử dụng bởi Adecco (bao gồm cơ sở dữ liệu liên lạc nội bộ);
 4. điều tra hoặc xử lý các sự cố và khiếu nại;
 5. truyền thông nội bộ về các buổi đào tạo và sử dụng nội dung này (trong trường hợp ảnh hoặc video của các buổi đào tạo), để quảng bá cho nội bộ hoặc ra bên ngoài. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ tham khảo sự đồng thuận từ quý vị một cách rõ ràng; và
 6. tham gia vào bất kỳ giao dịch mua bán tiềm năng hoặc thực tế, hoặc liên doanh, của toàn bộ hoặc một phần của một doanh nghiệp hoặc công ty, mà bất kỳ thành viên nào của Adecco mong muốn tham gia vào.

4. Tại sao và trên cơ sở nào chúng tôi cần sử dụng thông tin cá nhân?

Theo quy định của pháp luật, chúng tôi cần phải có một cơ sở được quy định để xử lý thông tin của người dùng. Các cơ sở pháp lý có thể là:

• Thực hiện một hợp đồng hoặc thực hiện các bước trước khi ký hợp đồng

Khi quý vị đã làm việc hoặc chuẩn bị hợp tác thông qua Adecco, quá trình xử lý thông tin cá nhân cho tất cả các mục đích này dựa trên các cơ sở pháp lý như việc thực hiện một hợp đồng hoặc chuẩn bị để ký hợp đồng. Việc này bao gồm cung cấp cho quý vị các công việc phù hợp để nộp đơn hoặc hỗ trợ và hướng dẫn quý vị trong quá trình đào tạo và quá trình nộp đơn.

• Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý

Đôi khi quá trình xử lý là cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ hoặc quy định pháp lý. Cơ quan nhà nước, như cơ quan thuế, tài chính hoặc cơ quan bảo mật dữ liệu có thể yêu cầu thông tin cá nhân từ chúng tôi và cung cấp cho chúng tôi một lý do pháp lý để tiết lộ thông tin về quý vị (ví dụ, ngăn chặn hoặc phát hiện tội phạm). Trong những tình huống này, chúng tôi bị buộc phải cung cấp dữ liệu của quý vị cho các cơ quan theo luật pháp.

• Thực hiện quyền lợi hợp pháp của chúng tôi

Quá trình xử lý là cần thiết vì lợi ích hợp pháp của Adecco trong việc thực hiện quyền lợi cơ bản của chúng tôi và nhân viên để điều hành một doanh nghiệp mà không ảnh hưởng quá mức đến quyền lợi hoặc tự do cơ bản của người dùng. Điều này có nghĩa là khi quá trình xử lý là cần thiết cho lợi ích hợp pháp của Adecco, chúng tôi sẽ cân nhắc giữa lợi ích hoặc quyền lợi cơ bản và tự do của quý vị so với lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong quá trình xử lý. Điều này đảm bảo rằng chúng tôi không xử lý dữ liệu theo hướng mà lợi ích và quyền lợi cơ bản của quý vị vượt quá lợi ích của chúng tôi.


5. Ứng viên có phải cung cấp thông tin cá nhân mà chúng tôi yêu cầu không?

Quý vị không bắt buộc phải cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, nhưng nếu quý vị không cung cấp một lượng thông tin tối thiểu cần thiết để đánh giá khả năng phù hợp của quý vị với vị trí công việc, hoặc để chúng tôi cung cấp dịch vụ cho quý vị, thì chúng tôi sẽ không thể tiếp tục hỗ trợ quý vị. Điều này cũng có thể hạn chế các Dịch vụ mà quý vị có thể nhận từ chúng tôi.


6. Chúng tôi có xử lý thông tin ứng viên mà không có bất kỳ sự can thiệp nào của con người không?

Vâng, đôi khi chúng tôi áp dụng. Tuy nhiên, chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân của quý vị trong quá trình ra quyết định tự động (quyết định được đưa ra hoàn toàn thông qua việc tạo ra và áp dụng công nghệ mà không có sự can thiệp của con người) hoặc xây dựng hồ sơ tự động (xử lý thông tin cá nhân bằng loạt công nghệ giảm thiểu sự can thiệp của con người để đánh giá các điều kiện nhất định về một cá nhân) để tạo ra một hiệu quả pháp lý hoặc tác động tương tự đối với quý vị.

Chúng tôi sử dụng một loạt các công nghệ để phân tích dữ liệu của quý vị. Trong tất cả các trường hợp, luôn có sự can thiệp của con người trong các quy trình này, vì chúng tôi sử dụng các công cụ này để hỗ trợ những người ra quyết định chuyên môn của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng các hệ thống/quy trình tự động với các điều kiện được mô tả trong đoạn văn trước để giúp nhân viên của chúng tôi quản lý số lượng lớn dữ liệu hoặc đơn xin việc, và chúng tôi có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo (ví dụ như machine learning, các phương pháp dựa trên logic hoặc kiến thức và phương pháp thống kê) để cung cấp cho quý vị và khách hàng của chúng tôi các dịch vụ theo yêu cầu. Mặc dù chúng tôi sử dụng các hệ thống trí tuệ nhân tạo, nhưng tất cả các quyết định có thể ảnh hưởng đến quý vị đều được thực hiện bởi các nhà tuyển dụng đã được đào tạo của chúng tôi. Do đó, những hệ thống trí tuệ nhân tạo này không có hiệu quả pháp lý.

Ví dụ, khi khách hàng của chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên cho công việc, chúng tôi có thể tiến hành tìm kiếm trong danh sách ứng viên của chúng tôi bằng cách sử dụng phương pháp machine learning, phương pháp dựa trên logic hoặc kiến thức và phương pháp thống kê sử dụng các thuộc tính như chức danh công việc của quý vị, khả năng sẵn có, bộ kỹ năng, điểm đánh giá và khu vực địa lý, để tạo ra một danh sách ngắn hiển thị các ứng viên có khả năng cao nhất để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

7. Chúng tôi lưu trữ thông tin ứng viên trong thời gian bao lâu?

Công ty có thể lưu giữ thông tin cá nhân của quý vị trong khoảng thời gian lên tới 7 năm kể từ khi quý vị đăng ký với chúng tôi. Nếu quý vị thành công trong việc tìm kiếm công việc thông qua chúng tôi, Công ty sẽ cần giữ thông tin cá nhân của quý vị trong thời gian dài hơn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và hợp đồng liên quan. Thông thường, chúng tôi giữ thông tin cá nhân của quý vị liên quan đến thuế, hợp đồng lao động và bất kỳ thông tin tài chính nào (bao gồm dữ liệu tính lương và dữ liệu liên quan đến lương, vv.) trong vòng 7 năm kể từ khi kết thúc quá trình làm việc của quý vị. Tuy nhiên, thời gian lưu giữ có thể khác nhau tùy thuộc vào luật pháp địa phương cụ thể của từng quốc gia, và luật pháp địa phương sẽ được ưu tiên áp dụng.


8. Công ty có chuyển thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba (bao gồm cả chuyển ra nước ngoài) không?

Như đã đề cập ở trên, chúng tôi thường xuyên tiết lộ dữ liệu của quý vị cho bên thứ ba. Điều này được thực hiện để hoàn thành các Mục đích được mô tả ở trên. Chúng tôi thực hiện điều này trong các trường hợp sau đây:

•  Đối với các nhà cung cấp của chúng tôi. Chúng tôi sẽ, ví dụ, hợp tác với một nhà cung cấp để thực hiện công việc hành chính và vận hành hỗ trợ cho mối quan hệ của chúng tôi với quý vị. Nhà cung cấp sẽ phải tuân theo các nghĩa vụ hợp đồng và pháp lý khác nhau để đảm bảo tính bảo mật dữ liệu và tôn trọng quyền riêng tư của quý vị, và chỉ có quyền truy cập vào dữ liệu mà họ cần để thực hiện chức năng của họ; các nhà cung cấp liên quan thường là các nhà cung cấp IT (chủ động hoặc hỗ trợ hệ thống IT của chúng tôi, bao gồm thông tin về quý vị), các công ty quản lý nơi làm việc (chăm sóc an ninh tại các tòa nhà văn phòng của chúng tôi, và do đó cần biết về quý vị để cho phép truy cập vào các tòa nhà) và các nhà cung cấp quản lý tài chính và kế toán khối văn phòng (cần xử lý chi tiết về ứng viên để xử lý các khoản thanh toán và phải trả). Chúng tôi cũng hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ và giải pháp công nghệ IT, có thể bao gồm các công cụ phỏng vấn qua video và đánh giá kỹ năng trực tuyến.

•  Đối với các thành viên của Tập đoàn Adecco. Các thành viên khác nhau của tập đoàn đảm nhận các chức năng khác nhau và do đó thông tin của quý vị sẽ được chia sẻ với họ vì các lý do khác nhau:

a. thông tin được chia sẻ với các thành viên của Tập đoàn Adecco cung cấp các chức năng IT cho các công ty thuộc Tập đoàn Adecco trên toàn cầu;

b. thông tin cũng được chia sẻ với các thành viên của Tập đoàn Adecco trên toàn thế giới (bao gồm các đơn vị pháp lý được mua sau khi thu thập thông tin) vì các mục đích đã được mô tả trước đó hoặc để đề xuất các ưu đãi phù hợp với hồ sơ của quý vị khi quý vị đã thể hiện quan tâm đối với cơ hội công việc tại địa phương hoặc tại quốc gia đó, hoặc các thành viên của Tập đoàn Adecco xác định rằng quý vị có thể có những kỹ năng cụ thể cần thiết hoặc hữu ích trong thị trường đó.

Danh sách các quốc gia chúng tôi đang có mặt có thể được xem tại chức năng 'Chọn quốc gia' trên trang web của chúng tôi: www.adecco.com

•  Đối với các khách hàng/đối tác tuyển dụng tiềm năng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu của quý vị với các công ty khách hàng đang tìm kiếm các vị trí mà quý vị có thể quan tâm hoặc quan tâm. Họ có nghĩa vụ hợp đồng và các nghĩa vụ bảo mật khác liên quan đến dữ liệu của quý vị đối với chúng tôi và đối với quý vị.

•  Đối với các cơ quan chính phủ hoặc an ninh pháp luật. Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu của quý vị với chính phủ, cảnh sát, cơ quan quản lý hoặc cơ quan thực thi pháp luật nếu, theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi cho rằng chúng tôi có nghĩa vụ hoặc được ủy quyền về mặt pháp lý để làm như vậy hoặc cần thận trọng khi làm như vậy.

•  Cho người bán hoặc người mua tiềm năng và cố vấn của họ. Là một phần của quá trình thẩm định liên quan đến (hoặc thực hiện) việc sáp nhập, mua lại hoặc giao dịch kinh doanh khác, chúng tôi có thể cần tiết lộ dữ liệu của quý vị cho người bán hoặc người mua tiềm năng và cố vấn của họ.


9. Quyền của ứng viên đối với dữ liệu của họ?

Theo các luật pháp về bảo vệ dữ liệu áp dụng, quý vị có những quyền sau đây:

•  Quyền truy cập và nhận bản sao thông tin cá nhân

Quý vị có quyền yêu cầu xác nhận liệu chúng tôi có được phép xử lý thông tin cá nhân của quý vị không. Trong trường hợp này, quý vị có quyền truy cập một số thông tin cá nhân của mình và một số thông tin cụ thể về cách chúng tôi xử lý nó. Trong một số trường hợp hạn chế, quý vị cũng có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp một bản sao điện tử của thông tin cá nhân của quý vị. Trong một số tình huống hạn chế, quý vị cũng có quyền yêu cầu chuyển đổi thông tin cá nhân của mình, có nghĩa là chúng tôi sẽ cung cấp chúng cho một bên thứ ba theo yêu cầu của quý vị.

•  Quyền chỉnh sửa thông tin cá nhân

Nếu quý vị có thể chứng minh rằng thông tin cá nhân chúng tôi lưu trữ về quý vị không chính xác, quý vị có thể yêu cầu cập nhật hoặc sửa đổi thông tin này.

•  Quyền ẩn hoặc xóa thông tin cá nhân

Trong một số trường hợp, quý vị có quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình. Quý vị có thể đưa ra yêu cầu như vậy bất kỳ lúc nào, và Adecco sẽ đánh giá xem liệu yêu cầu của quý vị có nên được chấp nhận hay không; tuy nhiên, quyền này phải tuân theo các quyền hoặc nghĩa vụ hợp pháp của chúng tôi. Trong những trường hợp mà theo luật pháp, chúng tôi xác định rằng yêu cầu xóa thông tin cá nhân của quý vị hợp lý và hợp pháp, chúng tôi sẽ thực hiện và không để chậm trễ. Lưu ý, một khi dữ liệu của quý vị bị xóa, Công ty có thể sẽ mất khả năng tiếp tục cung cấp dịch vụ cho quý vị. Nếu quý vị muốn đăng ký lại với công ty, quý vị sẽ cần nhập lại thông tin cá nhân của mình.

•  Quyền hạn chế hoặc phản đối xử lý thông tin cá nhân của quý vị

Trong một số trường hợp, quý vị có quyền yêu cầu hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của mình hoặc phản đối một số xử lý dựa trên lý do liên quan đến tình huống cụ thể của quý vị.

•  Quyền rút lại sự đồng ý

Quý vị có quyền rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào nếu chúng tôi đang phụ thuộc vào sự đồng ý để xử lý thông tin cá nhân của quý vị. Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ xử lý nào đã được thực hiện trước khi quý vị rút lại sự đồng ý. Nếu quý vị rút lại sự đồng ý, chúng tôi có thể mất khả năng tiếp tục cung cấp một số sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể cho quý vị, và chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị nếu điều này xảy ra khi quý vị rút lại sự đồng ý.

Nếu quý vị muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của mình, vui lòng đăng nhập vào Trang tuyển dụng hoặc gửi email cho chúng tôi đến ‘sg.legal@adecco.com’.

Khi quý vị gửi email để thực hiện quyền của mình, Công ty sẽ yêu cầu quý vị xác minh danh tính trước khi thực hiện yêu cầu của quý vị.

Cuối cùng, quý vị có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu ở nơi quý vị sống hoặc làm việc hoặc ở nơi mà quý vị cho rằng đã phát sinh vấn đề liên quan đến dữ liệu của mình.


10. Vấn đề bảo mật dữ liệu khi sử dụng Adecco Systems như thế nào?

Quý vị chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho thông tin đăng nhập của mình vào Trang tuyển dụng, đặc biệt là mật khẩu mà chúng tôi đã cung cấp hoặc quý vị đã chọn. Những thông tin đăng nhập này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của quý vị. Quý vị không được phép chia sẻ thông tin đăng nhập hoặc chi tiết tài khoản khác với bất kỳ người nào khác.


11. Liên hệ với chúng tôi

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc băn khoăn nào liên quan đến Chính sách của chúng tôi, muốn biết thêm thông tin về cách chúng tôi bảo vệ thông tin và/hoặc khi quý vị muốn liên hệ với Bộ phận Bảo vệ Dữ liệu (DPO) của Công ty, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại sg.legal@adecco.com

12. Chúng tôi xử lý các thay đổi liên quan đến Chính sách này như thế nào?

Các điều khoản của Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi sẽ công bố bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách này thông qua các thông báo phù hợp trên trang web này hoặc thông qua các kênh liên lạc khác với quý vị.


Đội ngũ Adecco khu vực Châu Á
Tháng 11 Năm 2023


Lưu ý: Chính sách này được soạn thảo bằng tiếng Anh và đã được dịch sang tiếng Việt. Trong bất kỳ trường hợp nào có mâu thuẫn giữa tiếng Anh và tiếng Việt, điều khoản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng. Để biết thêm thông tin hoặc giải đáp thắc mắc có liên quan đến chính sách trên, vui lòng liên hệ Adecco Việt Nam theo địa chỉ thư VN.legal@adecco.com.