Thư viện kiến thức

Bộ sự tập tài liệu cho những người tìm việc và nhân sự

Tài liệu hướng dẫn lương cho ngành Nhân sự 2019

Đây là Tài liệu hướng dẫn lương cho ngành Nhân sự 2019. Để tải về Tài liệu hướng dẫn lương Việt Nam 2019, vui lòng truy cập link http://bit.ly/sgvn19

HR Insight,Salary Guide

Tài liệu Hướng dẫn Lương Việt Nam 2019 đã phát hành

• Một bản hướng dẫn toàn diện của người tìm việc và công ty thuộc nhiều ngành nghề • Một infographic tiện dụng về thị trường nhân sự Việt Nam năm 2019 và 2030, bao gồm góc nhìn chuyên gia về kế hoạch tuyển dụng

HR Insight,Salary Guide

Adecco Việt Nam ra mắt Tài liệu Tham khảo về Lương và Định hướng Sự nghiệp năm 2018

• Một cuốn sổ tay từ những chuyên gia hàng đầu giúp bạn định hướng sự phát triển và phát triển sự nghiệp của bản thân. • Tài liệu tham khảo về lương dành cho ứng viên thuộc nhiều ngành, cùng với mô tả công việc và yêu cầu chi tiết.

Press Release,Salary Guide

[Infographic] Tài liệu Hướng dẫn Lương dành cho Những vị trí CNTT

Bạn đang tìm kiếm công việc trong ngành Công Nghệ Thông Tin nhưng không chắc về mức lương của bản thân? Hãy khám phá Tài liệu Hướng dẫn lương dành cho Những vị trí CNTT được tuyển chọn cho những cá nhân như bạn.

Salary Guide

[Infographic] Tài liệu Hướng dẫn Lương dành cho Những vị trí hàng đầu

Bạn biết cảm giác ở đỉnh cao - nơi bạn có thể áp dụng những kinh nghiệm dày dặn của mình và chinh phục những thử thách mới. Khám phá Tài liệu Hướng dẫn lương dành cho Những vị trí hàng đầu được tuyển chọn cho những cá nhân như bạn.

Salary Guide

Adecco Việt Nam ra mắt Tài liệu Tham khảo về Lương năm 2017

Adecco Việt Nam ra mắt Tài liệu tham khảo về lương trong năm 2017, được tổng hợp từ Adecco Việt Nam, thuộc tập đoàn Adecco Group - nhà cung cấp các giải pháp Nhân sự hàng đầu Thế giới.

Salary Guide

Adecco Việt Nam ra mắt Tài liệu tham khảo về lương năm 2016

Adecco Việt Nam ra mắt lần 3 Tài liệu tham khảo về lương, bao gồm cập nhật và tổng quan về thông tin mức lương cho vị trí chủ chốt trong các lĩnh vực và các ngành công nghiệp khác nhau.

Salary Guide

Adecco Vietnam Salary Guide 2015

The year 2014 has seen a severe shortage of high-level skills in Vietnam while many firms tried to engage and retain their existing talent base. Among the many factors affecting employee retention, compensation plays an important role. Therefore, the challenges remain for a majority of firms in 2015 is find the right talent that can deliver and keep employee engaged without getting caught up in a pay-inflation spiral.

Salary Guide

Adecco Vietnam Salary Guide 2014

Welcome to the Adecco Vietnam Salary Guide 2014 - an update and overview of salary information for key positions in various sectors and industries. The guide includes job descriptions, salary ranges as well as years experience. This salary guide is based on our permanent positions and requirements from both candidates and clients in 2013 and 2014.

Salary Guide