Tài liệu Tham khảo về Lương và Định hướng Sự nghiệp năm 2018

Press Release, Salary Guide

Ấn phẩm đầu tiên của Tài liệu Định hướng Sự nghiệp Việt Nam 2018 được giới thiệu hôm nay bởi Adecco Việt Nam.

TP Hồ Chí Minh, 29 tháng Năm 2018: Tài liệu là GPS sự nghiệp hữu ích cho ứng viên và khách hàng, bao gồm nhận xét của chuyên gia về những kỹ năng ‘nóng’, vị trí nổi bật, và làm thế nào để nhà tuyển dụng có thể thu hút nhân tài phù hợp với kế hoạch tuyển dụng của công ty. Tài liệu hữu ích này rất phù hợp cho ứng viên muốn thúc đẩy sự nghiệp và cho công ty khi lên và điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng.

Ấn phẩm lần thứ năm của Tài liệu Tham khảo về Lương 2018 cũng được đính kèm để giúp ứng viên định hướng sự nghiệp dựa trên lương, số năm kinh nghiệm và miêu tả công việc. Báo cáo bao gồm thông tin lương cho vị trí chính của bảy ngành: Nhân sự; Pháp lý; Tài chính và Kế toán; Công nghệ thông tin; Sales, Tiếp thị và Sự kiện; Kỹ sư; Y tế và Khoa học. Mức lương tăng mạnh ở nhiều vị trí được ghi nhận rõ ràng, với ảnh hưởng từ sự thiếu hụt của ứng viên quản lý cấp cao, và nhu cầu tìm kiếm nhân tài tăng cao từ ngành Công nghiệp, các công ty đa quốc gia trong lĩnh vực Kỹ thuật, cùng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Vui lòng hoàn thành bảng đăng ký bên phải để tải về tài liệu dạng PDF.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Điền Hạnh Linh – Chuyên viên Marketing

Linh.dien@adecco.com or +84 28 3636 5811

adecco.com.vn

Facebook Adecco Việt Nam

Điền vào bảng dưới đây để nhận được đường dẫn giúp tải về tài liệu.

Tìm đúng người.

Dù bạn muốn tìm nhân viên tạm thời hay chính thức


Bắt đầu

Gọi chúng tôi

Liên hệ với văn phòng Adecco Việt Nam nói chuyện với chuyên gia nhân sự


Tìm một chi nhánh