Tìm việc

Xem tất cả công việc của chúng tôi có lựa chọn phù hợp nhất


Kết quả Tìm được(323)

Được sắp xếp bởi
Theo lĩnh vực
Theo ngành
Theo địa điểm
Bằng loại công việc

Tìm thấy 323 vị trí

Finance Controller (Junior level)

 • Bac Ninh
 • Negotiable
 • 3-5 Năm
 • Được thêm vào 3 ngày trước

Executive Assistant to Deputy Director

 • Hanoi
 • 20,000,000-30,000,000 (VND)
 • 3-5 Năm
 • Được thêm vào 3 ngày trước

Sourcing Engineer

 • Binh Duong (Shuttle Bus from HCMC)
 • 25,000,000-35,000,000 (VND)
 • 3-5 Năm
 • Được thêm vào 3 ngày trước

NPI Manager

 • Binh Duong
 • 25,000,000-35,000,000 (VND)
 • 7-10 Năm
 • Được thêm vào 3 ngày trước

Production Leader

 • Bac Ninh
 • Negotiable
 • 5-7 Năm
 • Được thêm vào 3 ngày trước

CEO

 • Hanoi
 • 300,000,000-600,000,000 (VND)
 • More than 10 Năm
 • Được thêm vào 3 ngày trước

Regional Marketing Manager, Agriculture

 • Ho Chi Minh City
 • Negotiable
 • 5-7 Năm
 • Được thêm vào 4 ngày trước

Deputy Manager - Partnership

 • Hanoi
 • Negotiable
 • 5-7 Năm
 • Được thêm vào 4 ngày trước

CIVIL WORKS DESIGN MANAGER

 • HCMC
 • 100,000,000-120,000,000 (VND)
 • More than 10 Năm
 • Được thêm vào 5 ngày trước

Sales Coordinator_ Coal_ HCM

 • Ho Chi Minh City
 • 20,000,000-30,000,000 (VND)
 • 1-3 Năm
 • Được thêm vào 5 ngày trước