Special project

Tìm việc

Xem tất cả công việc của chúng tôi có lựa chọn phù hợp nhất


Kết quả Tìm được(369)

Được sắp xếp bởi
Theo lĩnh vực
Theo ngành
Theo địa điểm
Bằng loại công việc

Tìm thấy 369 vị trí

Senior Sales & Marketing Manager

 • Binh Duong
 • 800,000,000-1,200,000,000 (VND)
 • 8 Năm
 • Được thêm vào 1 ngày trước

Food & Beverage Director

 • Hanoi
 • 420,000,000-480,000,000 (VND)
 • 5 Năm
 • Được thêm vào 1 ngày trước

Head of Building Management

 • Hanoi
 • 540,000,000-600,000,000 (VND)
 • 3 Năm
 • Được thêm vào 1 ngày trước

Head of Durable Loan

 • Hanoi
 • 1,104,000,000-1,380,000,000 (VND)
 • 5 Năm
 • Được thêm vào 1 ngày trước

Head of HR Planning

 • Hanoi
 • 1,104,000,000-1,380,000,000 (VND)
 • 5 Năm
 • Được thêm vào 1 ngày trước

Head of Retail Banking

 • Hanoi
 • 1,104,000,000-1,380,000,000 (VND)
 • 7 Năm
 • Được thêm vào 1 ngày trước

Product Manager

 • Ho Chi Minh City
 • Negotiable
 • 5 Năm
 • Được thêm vào 1 ngày trước

Head of Personal Financial Services (PFS)

 • Ho Chi Minh City
 • 1,300,000,000-1,945,000,000 (VND)
 • 10 Năm
 • Được thêm vào 2 ngày trước

Livelihoods Technical Programme Manager

 • Hanoi
 • 276,000,000-552,000,000 (VND)
 • 5 Năm
 • Được thêm vào 2 ngày trước

Technical Specialist – Nutrition

 • Hanoi
 • 276,000,000-303,600,000 (VND)
 • 5 Năm
 • Được thêm vào 2 ngày trước