Tại sao nên chọn Adecco?


Dù bạn đang tìm kiếm công việc đầu tiên hay tiếp theo, những mối quan hệ tốt luôn hữu ích.
  • Hãy để công ty nhân sự hàng đầu thế giới như Adecco đại diện cho hồ sơ của bạn
  • Cùng nhau, thành công là của chúng ta
  • Chúng tôi ở đây để giúp bạn
  • Chúng tôi chắc chắn rằng bạn được chăm sóc chu đáo
  • Bạn có thể tin ở chúng tôi
  • Đừng lo, chúng tôi không bao giờ tính phí ứng viên

Tìm đúng người.

Dù bạn muốn tìm nhân viên tạm thời hay chính thức


Bắt đầu

Gọi chúng tôi

Liên hệ với văn phòng Adecco Việt Nam nói chuyện với chuyên gia nhân sự


Tìm một chi nhánh